Lojistik, 21. yüzyılda amaca ulaşmak için, tüm organizasyonunu ve kaynaklarını en uyumlu şekilde hareket ettirebilme yeteneği olarak, iş dünyasının gündemine girmiş bulunmaktadır.

Bu çerçevede satın alma, nakliye (kara, hava, deniz, demir yolu), gümrük, sigorta, elleçleme, depolama, rota planlaması ve araç optimizasyonu ile sevkiyat (yükleme ve varış zamanı planlama) gibi çok çeşitli faaliyetler, günümüzde lojistik ile eş anlamlı olarak kullanılır duruma gelmişlerdir.

Lojistik Nedir ?

Lojistik; kelimesinin kökeni askeri’dir. Askeri alanda kullanılan lojistik günümüzde mal ve hizmet sektöründe kullanılmaya başlamıştır. Lojistik’i anlamak için lojistikci olmaya gerek yoktur.

A hammaddesinin araştırmalarla bulunan yerinden çıkartılıp, nakliye aracına sevk edilmesi, nakliye aracının depo veya fabrikaya girişi daha sonra araçtan yükün boşaltılması, hammaddenin işlenerek yarı mamül ilerleyen süreçlerde ürün haline gelmesi, ambalajlanması, depolanması, stoklarının tutulması, fiziksel dağıtımı kullanarak son kullanıcıya yetişmesidir. Son işlemde atık ürünlerinin geri dönüşüme kazandırılması, iade ve imha durumlarını dahi yöneten süreçtir lojistik.

Lojistik Bölümü geniştir. Alt dalları bulunur, aynı bir agaç misali gibidir. Kök temel lojistik daha sonra taşıma yöntemleri, depolama, gümrükleme, ambalajlama gibi sektörleri içerisinde barındırır. Her bir dalı ayrı bir uzmanlık gerektirir.