Emlak Nedir ?

Yasal çerçevesi Borçlar Kanunun 404. maddesine göre çizilen emlakçılık tarifi şudur: “Tellallık, bir akittir ki, onunla tellal, ücret mukabilinde bir akdin yapılması imkanını hazırlamaya veya akdin icrasına tavassut etmeye memur edilir. Tellallık umumi surette vekalet hükümleri caridir. Gayrimenkul tellallığı akti yazılı yapılmadıkça muteber olmaz”

Kısacası emlakçılık odalar ve yetkili kuruluşlar tarafından verilen bir sertifika ile yapılan aracılık (broker) hizmetidir.Bu konuda yasal bir boşluk olduğu herkes tarafından kabul edilmekle birlikte henüz emlakçılık tam anlamıyla yasal bir çerçeveye oturtulmuş değildir.

Bugün bu mesleği aklına gelen herkes yapmaktadır: Berber Salih,Kapıcı Süleyman, Bakkal Memduh, Ayakçı erbabı. Hemen hemen her meslek grubu,üstüne vazife olan olmayan herkes bir yanıyla bu işi yapmakla kendini mükellef görünüyor. Bu nedenle emlakçılıkta saygınlık kavramı biraz tartışmaya açıktır.

Bu meslek daha çok emeklilerin yaptığı bir iş olarak biliniyor.Bunun nedeni bu meslek grubunun aylık bir ücrete tabi olarak çalışmamasıdır. Nasıl olsa emekli gelirim garanti,bu işten gelecek olan da kardır,gözüyle bakılmaktadır. Emlakçının kazancı kendi tecrübe,bilgi birikimi,pazarlama yeteneğine,değişik bölgelere göre farklılık kazanır.

Diğer Hizmetlerimiz

İnşaat

Bir mimarlık terimi olan inşaat, belli bir bölgedeki bina veya yapının oluşturulma aşamasıdır.

Lojistik

Bir mal ve hizmetin hammadde alanından üretiminin son safhasına kadar, son kullanıcıdan geri dönüşüme kadar işleyen aradaki süreçtir.

Emlak

Odalar ve yetkili kuruluşlar tarafından verilen bir sertifika ile yapılan aracılık (broker) hizmetidir.

Merak ettiklerinizi sormak veya projeniz için teklif almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.